Fröpremiering 2024

Tid: 2024-06-10 12:51
Plats:
Arr: Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare anordnar årligen en fröpremieringstävling. Tävlingen går ut på att premiera duktiga fröodlare som lyckas bärga en hög fröskörd av god kvalitet.

Läs mer

Anmälan

Fröpremiering 2024 (#35) (#49)

Rödklöver

Ängsgröe

Timotej

Ekologiskt klöver

Fyll i dina kontaktuppgifter

chevron-down