Salta rapsen

Video, lunchseminarium 28 feb. På agendan: Kvävevågen. Gödslingsförsök. N-optimum. När ska kvävet köras ut? Vad gör vi med brun raps 2023

chevron-down