Blomningstidpunktens start

När ett rapsfält börjar blomma styrs av flera olika faktorer. Såtid spelar stor roll. Tidigt sådd raps blommar tidigt. Men sortens egenskaper har också betydelse. Från våra fältförsök har vi kunnat ange blomningens start för olika sorter. Sortblandning är satt till att blomma i medeltal på dag 264. Har sorten minus 1 eller minus 2 är de alltså tidigare i blom. Har sorten ett positivt värde är den senare i blom än sortblandning.

Se tabellen här

chevron-down