Redaktion

Svensk Frötidning

Ansvarig utgivare
Anneli Kihlstrand, SFO

Redaktionskommitté
Anneli Kihlstrand, Gunilla Larsson, Albin Gunnarson, Erik Moll, SFO. Jens Blomquist, Hans Jonsson (redaktörer).

Kontakt redaktörer
Jens Blomquist 0730-86 04 40, jens@agraria.se
Hans Jonsson 0708-48 52 05, hans@cumulusinfo.se

Annonsförsäljning och produktion
Logga: LimeLIME AB, Tejarps Gård
233 76 Klågerup
040-40 86 80
info@lime.nu
Form och original: Charlotta Behrens
Annonsförsäljning: Göran Månsson

chevron-down