Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare

Lokala föreningar

Aktuellt i föreningen

Aktiviteter, evenemang etc

 

 

Facebook
Föreningen har en egen Facebook-grupp som heter Frö och Raps.

Föreningsadress
c/o SFO, Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP

Fakturauppgifter
Org.nr: 717600-6893
Pdf-faktura: faktura@svenskraps.se

 

 

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, styrrelsen 2019

Välbesökt fältvandring i höstraps på Wappa hösten 2021.

Om oss

Stockholm Uppsala Frö- och Oljeväxtodlare bildades 1991 genom en sammanslagning av Frö- och Oljeväxtodlareföreningarna i Stockholm och Uppsala län. Verksamhetsområdet är Uppsala och Stockholms län.

Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och framföra deras krav till riksorganisation, föreningar och myndigheter. Påverka och ställa krav på prissättningen och förädlingen och att genom fältförsök, fältvandringar och träffar ge impulser och stimulans till en lyckad odling av oljeväxter och vallfrö.

Styrelse

Ordförande:
Björn Wallin, Hånsta gård, VATTHOLMA
070-659 88 62, malteknutrudolf@hotmail.com

Vice ordförande:
Anders Karlsson, Husby-Sjutolfts-Holm 2, EKOLSUND
070-525 13 14, holmbonde@gmail.com 

Sekreterare:
Otto Söderman, Mälargårdar AB, Karbyvägen 102, MÄRSTA
0735-30 12 74, info@malargardar.se

Mats Wennberg, Ärentuna Prästgården 18, STORVRETA
070-769 29 31, mats.wennberg@telia.com

Marcus Ottosson, Rasbo-Årby 172, UPPSALA
070-327 39 67, marcus.ottoson@hotmail.com

Mikael Johansson, Kiplingeberg, BÄLINGE
070-991 71 78, mj@kiplingeberg.se

Stadgar och övrig föreningsinfo

Föreningen stadgar antagna 2020-03-11.
Stadgar (pdf)

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning SUFO 2023
 
SUFO Verksamhetsberättelse 2023

 

chevron-down