Svensk Raps AB

Om oss
Logga: Svensk raps

Branschbolag bildat år 2000. I dag med uppgiften att vårda och utveckla varumärket Svensk Raps.

Svensk Raps AB är ett branschbolag som bildades för att stärka konkurrenskraften i den svenska oljeväxtodlingen och arbeta för en ökad areal.

Bolaget, som bildades hösten 2000, hade som målsättning att den svenska rapsarealen skulle vara minst 100 000 hektar.

Sedan 2012 09 01 är all operativ verksamhet överflyttad till SFO (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare). Svensk Raps har till uppgift att vårda och utveckla varumärket Svensk Raps.

Ägande

Utöver SFO, som äger 51 % av bolaget, är både utsädesbransch, handel och industri representerade.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare: 51%
Lantmännen: 29%
AAK AB: 10%
Föreningen Foder och Spannmål: 4%
Svenska Foder AB: 4%
Scandinavian Seed AB: 2%

Styrelse

Kristina Forsberg, SFO, ordförande, kristina@froogard.se
Johannes Åkerblom, Lantmännen, vice ordförande
Anneli Kihlstrand, SFO
Karola Reuterström, SFO
Magnus Rafsten, SFO
Anders Holmquist, AAK AB
Pontus Thuresson, Föreningen Foder och Spannmål
Johanna Öwall, Svenska Foder AB och Scandinavian Seed

Årsredovisning
Årsredovisning Svensk Raps 2022/23
chevron-down