Odlingsvägledningar

Odling / Vallfrö

Välj önskad odlingsvägledning för vallfrö:

KLÖVER
Alsikeklöver: konv

Rödklöver: konv | eko

Vitklöver: konv | eko

GRÄS
Engelskt rajgräs: konv | eko

Hundäxing: konv | eko

Rajsvingel: eko

Rödsvingel: konv | eko

Rörsvingel: konv | eko

Timotej: konv | eko

Ängsgröe: konv

Ängssvingel: konv | eko

Här kommer valt dokument att visas.

Tabell för sambandet mellan rymdvikt och rensutbyte (renvaruhalt): Klicka här

chevron-down