Marknad

Odling / Vallfrö

Vallfröpriserna fastställs av fröföretagen den 31 januari året efter skördeåret. Här nedan återfinns de grundpriser som betalats för de olika fröslagen 2015-2021. På avräkningen tillkommer en kvalitetsreglering, som beroende på om varan är bättre eller sämre än normalkvaliteten resulterar i ett tillägg eller ett avdrag på grundpriset.

Priser redovisas från de fröföretag som haft odlingar i Sverige och för de sorter som odlats av här.

För vissa fröslag som ex rödsvingel och ängsgröe finns det olika sortvisa priser. Dessa har vi inte tillgång till och har därför inte möjlighet att redovisa. I diagrammen redovisas i stället intervallet mellan högst och lägst betalda sort.

Svenska grundpriser för vallfrö 2015-2021

chevron-down