Skördeuppskattning vallfrö

Kontakt

I rutan nedan ska du ange den kod som du fått i SMS-utskick från SFO.

Har du frågor, ring kansliet på 040-46 20 80.

Inloggning skördeuppskattning
avseende vallfrö 2023 (och 2022)

  • Frö- och Oljeväxtodlarna genomför årligen skördeuppskattningar i både vallfrö, höst- och våroljeväxter, för att få fram ett bra och säkert underlag för en prognos om årets skörd.
  • Genom att besvara denna skördeenkät ger du oss en bättre bild av vad frögrödorna avkastat i olika delar av landet.
  • Du kan följa medelskördarna för vallfrö i Sverige och i olika län på sidan Skördar.
chevron-down