UPMA

Odling / Vallfrö

UPMA = Utvidgat produktgodkännande mindre användningsområde. UPMA kallades tidigare off-label. Internationellt är benämningen minor use. Enkelt uttryckt, en tillåtelse för att få använda en växtskyddsprodukt i en mindre kultur där registrering saknas. Odlaren tar eget ansvar både för eventuell skada på grödan samt effektivitet. SFO har genom åren sökt ett 20-tal olika UPMA, mestadels för vallfrö.

Produktnamn

Mot spillsäd i nyetablerade insådda fröodlingar av rörsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, ängssvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs

Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö.

Mot örtogräs i utsädesodlingar av klöver.

Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde

Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö

Mot renkavle, flyghavre och åkerven i utsädesodling av hundäxing, rörsvingel, ängsvingel och engelskt rajgräs.

Mot svampangrepp i följande fröodlingar: ängsgröe, engelskt rajgräs, röd-, vit- och alsikeklöver, lusern.

Mot örtartade ogräs (t ex baldersbrå, pilört, målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver.

Hussar Plus OD mot vitgröe och kärrgröe i fröodlingar av rödsvingel, hårdsvingel, fårsvingel och ängsgröe..

Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde

Mot gräsogräs i utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe

Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver

Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö.

För tillväxtreglering av klöver för fröproduktion

Mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av klöver

Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av klöver och gräs

Mot ogräs i utsädesodlingar av rödsvingelfrö och ängsgröefrö

chevron-down