Norra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Lokala föreningar

Aktuellt i föreningen

Aktiviteter
Årets stämma planeras att genomföras i början av juni som en kombinerad stämma/fältvandring. Tid och plats meddelas senare.

Övriga aktiviteter som planeras är att genomföra en studieresa till Finland i början av juli. Mer info kommer.

Vi har också förhoppningen att kunna anlägga ett sortförsök i vårrybs i vårt område.

Facebook
Föreningen har en egen Facebook-grupp som heter Norra Sveriges frö och oljeväxtodlare.

Föreningsadress
c/o Per Persson, Svedja Sörbo 7912, 821 98 Rengsjö

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, styrrelsen 2019

Föreningens årsstämma i Jädersfors följdes av fältbesök.

Om oss

Norra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare bildades 1985 och föreningen har ett stort verksamhetsområde som omfattar alla län från Gävleborgs län och norrut.

Föreningen arrangerar under året olika fältträffar och informationsdagar där oljeväxtodling och fröodling diskuteras.

Styrelse

Ordförande:
Per Persson, Svedja Sörbo 7912, RENGSJÖ
070-527 06 81, per@sorbogard.com

Sekreterare:
Henrik Bergman, Strand 383, STRÅTJÄRA
070-674 62 88, henrik.bergman@hushallningssallskapet.se

Kassör:
Anders Hansson, Råbäcksvägen 37, SANDVIKEN
070-681 48 40, kah@hos.sandnet.se

Staffan Svensson, Norrlandsgatan 38C, UPPSALA
073-861 44 01, staffan@ekovax.se

Hans-Erik Zackrisson, Norvägen 45, STORVIK
070-213 71 11

Håkan Hultman, Holmträskvägen 89, ALTERSBRUK
070-312 18 25

Stadgar och övrig föreningsinfo

Stadgar
Föreningen stadgar antagna 2020-03-31.
Stadgar (pdf)

Årsredovisning
Saknas.

chevron-down