Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en odlar- och branschförening som ska stärka konkurrenskraften i svensk frö- och oljeväxtodling.

Följ oss på

Följ oss på FacebookFölj oss på YouTube

Medlemsutveckling och medlemsnytta

Som medlemsorganisation strävar SFO efter att fånga upp så många aktiva frö- och oljeväxtodlande lantbrukare som möjligt. Och vår målsättning är medlemmarna ska få bra utväxling av sitt engagemang i föreningen. SFO jobbar på bred front på
följande sätt:
Odlingsutveckling och forskning (drönarfoto)

Odlingsutveckling och forskning

Ett 70-tal fältförsök. ERFA-grupper i vallfrö, lin, vår- och höstraps. Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning lämnar varje år anslag till olika projekt som bidrar till utvecklingen inom oljeväxtodlingen.

Kunskap och information

Sex nummer av Svensk Frötidning med information om frö- och oljeväxtodling. Aktiv Facebooksida och faktafylld hemsida. SFO deltar i ett stort antal fältvandringar och andra aktiviteter och finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal!
Kunskap och information

Samverkan och nätverkande

I både lokala försök och större projekt samverkar vi med en mängd aktörer inom branschen. Vi arbetar även i LRF Växtodling och internationella grupper genom Copa Cogeca och GCIRC. Glöm inte ta nytta av aktiviteterna i din lokala förening!

Intressemedlemmar i SFO

chevron-down