Kalkyler

Odling / Vallfrö

Lönsamhetskalkyler för konventionellt odlat vallfrö

Vallfröodling är en nischodling. Ett av målen med odlingen är att den över tiden ska leverera ett täckningsbidrag som är högre än traditionell spannmålsodling. För att du som potentiell odlare ska kunna bilda dig en uppfattning om odlingsekonomin, eller som befintlig odlare kunna göra en efterkalkyl har SFO tillsammans med HIR Skåne utarbetat en kalkyl för vallfröarterna rödklöver, vitklöver, timotej, rödsvingel, ängsgröe och ängssvingel. För att kunna jämföra vallfröarterna med spannmålsodling har vi även tagit med vårkorn och höstvete. Du hittar kalkylen och mer information i Excel-filen till höger. Vi rekommenderar att Excel-filen laddas ned.
(senast uppdaterad 2023-10-02)

Klicka på bilden för att ladda ned Excel-filen.
Klicka för att ladda ned Excel-filen.
chevron-down