Arbetsgrupper

Om oss

Forskningskommitté SSO

Lars-Johan Merin, SFO, ordf.
Anneli Kihlstrand, SFO
Kristina Forsberg, SFO
Bodil Jonsson, Lund, vetenskaplig repr, sekr
Anders Jonsson, RISE
Pär-Johan Lööf, Lantmännen
Ida Lundmark, AAK
Jan Rundqvist, Föreningen Foder och Spannmål
Thomas Nilsson, SSFO
Verksamhetsledare, Partnerskap Alnarp

Adjungerad:
Albin Gunnarson SFO

Odlingsutskott Oljeväxter

Lars Johan Merin, SFO, ordf.
Anneli Kihlstrand, SFO
Albin Gunnarson, SFO
Karola Reuterström, SFO
Magnus Rafsten, SFO
Torbjörn Kotz, SFO
Johan Christensson, VSFO
Nils-Gustav Nilsson, SSFO
Camilla Persson, Lantmännen
Ida Karlsson, SLU
Ortrud Jäck, SLU
Karl Delin, Varaslättens Lagerhus
Niklas Ingvarsson, Svenska Foder
Adjungerad:
Bodil Jonsson, SSO

Marknadsutskott Oljeväxter

Magnus Rafsten, SFO, ordf.
Anneli Kihlstrand, SFO
Albin Gunnarson, SFO
Per Germundsson, Lantmännen
Joakim Karlsson, AarhusKarlshamn
Carsten Klausen, Svenska Foder
Erik Wildt-Persson, KLF

Odlingsutskott Vallfrö

Lars-Johan Merin, SFO, ordf.
Anneli Kihlstrand, SFO
Henrik Negendanck, SFO
Richard Johansson, SFO
Gunilla Larsson, SFO
Erik Moll, SFO
Per Ståhl, HS Östergötland
Rickard Andersson, Jordbruksverket
David Gottfridsson, HIR Skåne
Magnus Karlsson, Lantmännen
Jörgen Persson, Skånefrö
Cecilia Olsson Svenska Foder
Fredrik Ohlsson, SSFO

Marknadsutskott Vallfrö

Lars-Johan Merin, SFO, ordf.
Anneli Kihlstrand, SFO
Henrik Negendanck, SFO
Nils-Gustav Nilsson, SFO
Gunilla Larsson, SFO
Erik Moll, SFO
Johannes Åkerblom, Lantmännen
Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
Per-Magnus Johansson, Forsbecks
Johanna Öwall, Svenska Foder

chevron-down