Skördar

Odling / Vallfrö

Odlarnas skördeuppskattning

DATA

Vallfröskördar, riksgenomsnitt sammanställda av SFO efter handelns uppgifter.

Konventionellt odlat frö (riksgenomsnitt)

wdt_ID Frö | kg/ha 2021 2020 2019 2018
1 Rödklöver 310 320 255
2 - diploida sorter (2n) 345 330 370 295
3 - tetraploida sorter (4n) 260 290 280 200
4 Alsikeklöver 195 370 400 225
5 Vitklöver 385 525 590 405
6 Timotej 675 805 730 485
7 Ängssvingel 790 610 670 710
8 Hundäxing 875 850 1 245 420
9 Rödsvingel, långa utlöpare (rubra rubra) 1465 1 350 1 520 1 225
10 Rödsvingel, utan utlöpare (commutata) 1335 1 070 1 145 605
11 Rödsvingel, korta utlöpare (trichophylla) 1000 975 800 715
12 Ängsgröe 860 955 830 505
13 Eng rajgräs, fodertyp 1375 1 460 1 820 1 535
14 Eng rajgräs, turftyp 1120 1 165 1 205 975
15 Rörsvingel 1040 670 970 470

Ekologiskt odlat frö (riksgenomsnitt)

wdt_ID Frö | kg/ha 2021 2020 2019 2018
1 Rödklöver 133 190 112
2 - diploida sorter (2n) 137 208 110
3 - tetraploida sorter (4n) 102 112 119
4 Alsikeklöver 233 79 154
5 Vitklöver 105 313 100
6 Timotej 490 465 363
7 Ängssvingel 299 367 376
8 Hundäxing 476 531 395
9 Rödsvingel, långa utlöpare (rubra rubra) 338 335 286
10 Rödsvingel, utan utlöpare (commutata) 0 0 0
11 Rödsvingel, korta utlöpare (trichophylla) 0 0 0
12 Ängsgröe 0 0 0
13 Eng rajgräs, fodertyp 1 100 1 345 1 180
14 Eng rajgräs, turftyp 0 0 0
15 Rörsvingel 562 624 362
chevron-down