Skördar

Odling / Vallfrö

Odlarnas skördeuppskattning

DATA

Vallfröskördar, riksgenomsnitt sammanställda av SFO efter handelns uppgifter.

Konventionellt odlat frö (riksgenomsnitt)

wdt_ID Frö | kg/ha 2020 2019 2018
1 Rödklöver 309 321 254
2 - diploida sorter (2n) 328 372 294
3 - tetraploida sorter (4n) 287 279 201
4 Alsikeklöver 368 0 224
5 Vitklöver 526 589 406
6 Timotej 805 728 486
7 Ängssvingel 609 669 709
8 Hundäxing 848 1 244 421
9 Rödsvingel, långa utlöpare (rubra rubra) 1 352 1 517 1 225
10 Rödsvingel, utan utlöpare (commutata) 1 067 1 145 606
11 Rödsvingel, korta utlöpare (trichophylla) 977 800 717
12 Ängsgröe 954 827 504
13 Eng rajgräs, fodertyp 1 457 1 822 1 536
14 Eng rajgräs, turftyp 1 165 1 204 974
15 Rörsvingel 671 970 468

Ekologiskt odlat frö (riksgenomsnitt)

wdt_ID Frö | kg/ha 2020 2019 2018
1 Rödklöver 133 190 112
2 - diploida sorter (2n) 137 208 110
3 - tetraploida sorter (4n) 102 112 119
4 Alsikeklöver 233 79 154
5 Vitklöver 105 313 100
6 Timotej 490 465 363
7 Ängssvingel 299 367 376
8 Hundäxing 476 531 395
9 Rödsvingel, långa utlöpare (rubra rubra) 338 335 286
10 Rödsvingel, utan utlöpare (commutata) 0 0 0
11 Rödsvingel, korta utlöpare (trichophylla) 0 0 0
12 Ängsgröe 0 0 0
13 Eng rajgräs, fodertyp 1 100 1 345 1 180
14 Eng rajgräs, turftyp 0 0 0
15 Rörsvingel 562 624 362
chevron-down