SFO

Om oss

Om SFO

Vår organisation Frö- och Oljeväxtodlare består av 11 lokala föreningar, samt en riksorganisation med kontor i Alnarp. Verksamheten i riksorganisationen sker i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för (SFO), som också förvaltar Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO). SFO är majoritetsägare i bransch­­organisationen Svensk Raps AB som ägs tillsammans med andra företag inom ”rapsbranschen”.

Som medlemsorganisation är vår målsättning att fånga upp så många aktiva frö- och oljeväxtodlande lantbrukare som möjligt. Våra drygt 3 600 medlemmar (som är anslutna till de lokala föreningarna) representerar drygt 70 % av oljeväxtarealen och drygt 90% av vallfröarealen. SFO är därmed en tydlig företrädare för odlingen av dessa grödor.

Som intresseorganisation bevakar vi odlarnas intressen såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver en omfattande odlingsutveckling både inom frö- och oljeväxtområdet genom fältförsök, demoodlingar och andra utvecklings­projekt. Vi initierar eller stöder forskningsprojekt. Vi kommunicerar resultat till våra medlemmar via såväl Svensk Frötidning som hemsidan sfo.se.

SFO:s målsättning är att verka för en god lönsamhet i odlingen av våra grödor. En konkurrenskraftig frö- och oljeväxtodling stärker det svenska lantbrukets förutsättningar att producera såväl livsmedel och foder som biodrivmedel och utsäde till samhällets alla grönytor.

Årsberättelse 2022/23

Årsberättelse 2022/23
Årsberättelse 2022/23 kortversion

Stadgar för SFO

Stadgar SFO
chevron-down