Örebro läns Fröodlingsförening

Lokala föreningar

Aktuellt i föreningen

Aktiviteter, evenemang etc

Årsmöte med fältvandring
Onsdag 22 maj kl 15.00 hos Urban Larsson, Röcklinge, Närkes Kil
Kristina Forsberg, ordf SFO medverkar

Fältvandring på Nybble hos familjen Franzén
Tisdagen 11 juni kl 15.00.
Samarrangemang med SpmO

Facebook
Föreningen har en egen Facebook-grupp som heter Örebro läns Fröodlingsförening.

Föreningsadress
c/o Valla 631, 705 97 Glanshammar

Henrik N O Albin G 20240408

Henrik Nätterlund, HS och Albin Gunnarson, SFO diskuterar rapsens övervintring vid en välbesökt rapsdag i Odensbacken den 8 april.

Om oss

Örebro läns Fröodlingsförening stiftades 1908 och har sitt verksamhetsområde i Örebro län.

Föreningen arrangerar under året olika fältträffar och informationsdagar där oljeväxtodling och fröodling diskuteras.

Styrelse

Ordförande:
Claes Schneider, Berga Gård, FJUGESTA
0703-40 10 49, claes@berga.net

Sekreterare:
Leif Persson, Valla 631, GLANSHAMMAR
0706-31 74 00, leifpersson00@outlook.com

Kassör:
Göran Torstadius, Torsta 112, KUMLA
0706-41 68 99, goran.torstadius@telia.com

Stefan Svensson, Hidingsta 306, ÖREBRO
0705-33 09 72, hagersta@live.se

Christoffer Gilbertsson, Askers-Mörby 312, ODENSBACKEN
0706-56 48 17, christoffer@stjernsundsgard.se

Edvin Lööv, Kumla-Ekeby Sörgården 307, KUMLA
0736-97 93 10, ed.vin.90@hotmail.com

Karl Sundkvist, Röne 410, GLANSHAMMAR
0736-14 85 94, karl@sundkvistschakt.se

Henrik Nätterlund, Doktorsvägen 18, ÖREBRO
0702-38 10 82, henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se

Stadgar och övrig föreningsinfo

Stadgar
Föreningen stadgar antagna 2020-04-02.
Stadgar (pdf)

chevron-down