Örebro läns Fröodlingsförening

Lokala föreningar

Aktuellt i föreningen

Aktiviteter, evenemang etc

 

Facebook
Föreningen har en egen Facebook-grupp som heter Örebro läns Fröodlingsförening.

Föreningsadress
c/o Valla 631, 705 97 Glanshammar

Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, styrrelsen 2019

Årsstämma 2021 kombinerades med fältvandring.

Om oss

Örebro läns Fröodlingsförening stiftades 1908 och har sitt verksamhetsområde i Örebro län.

Föreningen arrangerar under året olika fältträffar och informationsdagar där oljeväxtodling och fröodling diskuteras.

Styrelse

Ordförande:
Claes Schneider, Berga Gård, FJUGESTA
0703-40 10 49, claes@berga.net

Sekreterare:
Leif Persson, Valla 631, GLANSHAMMAR
0706-31 74 00, leifpersson00@outlook.com

Kassör:
Göran Torstadius, Torsta 112, KUMLA
0706-41 68 99, goran.torstadius@telia.com

Stefan Svensson, Hidingsta 306, ÖREBRO
0705-33 09 72, hagersta@live.se

Christoffer Gilbertsson, Askers-Mörby 312, ODENSBACKEN
0706-56 48 17, christoffer@stjernsundsgard.se

Edvin Lööv, Kumla-Ekeby Sörgården 307, KUMLA
0736-97 93 10, ed.vin.90@hotmail.com

Karl Sundkvist, Röne 410, GLANSHAMMAR
0736-14 85 94, karl@sundkvistschakt.se

Henrik Nätterlund, Doktorsvägen 18, ÖREBRO
0702-38 10 82, henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se

Stadgar och övrig föreningsinfo

Stadgar
Föreningen stadgar antagna 2020-04-02.
Stadgar (pdf)

chevron-down