Försök

Odling / Vallfrö

Informationen uppdateras för närvarande.

Odlingsutveckling av vallfrö är en stor del av SFO:s verksamhet. Med flertalet arter och sorter inom vallfrösegmentet finns ständigt behov av odlingsutveckling i form av odlingsförsök, kontrollrensning av fröpartier, odlarträffar etc.

Inom SFO finns ett odlingsutskott. Odlingsutskottet på vallfrö består förutom av representanter från SFO:s personal och förtroendevalda även av tongivande representanter från handel och rådgivning från hela odlingsområdet. Utskottets uppgift är att ta fram idéer på odlingsutveckling inom vallfröområdet. Denna idébank ligger som grund för SFO:s odlingsutveckling.

Har du idéer kring framtida odlingsutveckling för vallfröodling? Tveka inte att höra av dig till personalen på SFO.

Pågående försök

2022

Rödklöver

Information kommer.

Vitklöver

Information kommer.

Rödsvingel
Rödsvingel – bekämpning av råttsvingel, utlagt hösten 2021

2 st försök lades ut hösten 2021. Syftet med försöket är att prova effektivitet och selektivitet av herbiciderna Mateno Duo och Boxer i rödsvingel. Mateno Duo (aclonifen) har visat sig ha effekter på råttsvingel vid gynnsamma betingelser. Effekterna är inte klarlagda, inte heller selektiviteten på rödsvingel. I bifogade filer kan selektiviteten utläsas, någon råttsvingel påträffades inte i försöket. Försöket kommer ligga kvar fram till skörden 2022.

Krokstorp gradering
Marsvinsholm gradering
Kvävegödsling och putsning höst, utlagt hösten 2021
Försöksplan
Rörsvingel

Information kommer.

Ängssvingel

Information kommer.

Avslutade försök

Information kommer.

Sammanställningar

Information kommer.

chevron-down