Följ oss på Facebook

På många håll i Mellansverige kämpar höstrapsen för att överleva och det gör den på de allra flesta platser. Men det finns ett rykte om att de små gröna musöronen som är embryon till rapsens nya sidoskott inte kommer bära frö. Det vill vi absolut dementera, det är inte sant. De kommer att ge skörd. I ett skadat höstrapsbestånd som är vid liv som på bilden skjuter det nu fram 2-4 nya sidoskott. De kommer gå i blom, de kommer sätta frö. Men det tar tid och energi. Kvävebehovet är lite högre för att ny biomassa med blomanlag måste sättas. De kommer mogna senare, men det att kommer bli skörd. Bild 2 är från tillväxtregleringsförsöket i Örebro. Där finns tydliga effekter på att tillväxtreglering har förbättrat övervintringen. Bilden visar obehandlat i mitten och 0,7 Caryx till vänster. Längst till höger skymtar en ännu oregistrerad produkt. Det finns skillnader mellan led men tydligt är att både 0,5 Orius och 0,7 Caryx har förbättrat övervintringen.

48
2 Comments

Idag hade Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare fältvandring kring Fornåsa öster om Linköping tillsammans med Yara. Besök gjordes på tre fält med olika såtid och etablering som man tidigare besökt i november. Det osäkra läget för vinterskadad raps som sista veckan fått en omgång till av kung Bore med temperaturer ned till -10 diskuterades. Till och med temperaturer ned till -16 rapporterades från östra Östergötland. Tillsammans med Yara diskuterades kvävestrategier och hur man kan följa upp de ljusa och köldpåverkade fälten. Deltagarna var försedda med skoskydd för att minska risken för spridning av klumprotsjuka mellan de olika besöken.

37
1 Comments

I Skåne har man kört, i Götaland har man börjat och i Mälardalen är det snart dags - att sprida kväve. Kvävevågen stämmer - det har Patriotisk Selskab i Danmark visat under 3 år i försök som vi fick ta del av idag. Där testar man Dansk, Engelsk, Svensk och Tysk modell. År efter år ger den svenska modellen minst kväve men skörden går i takt med de andra modellerna. I en treårig sammanställning så har den samlade skörden och den samlade kvävemängden sett ut så här. Danmark 14,9 ton raps 515 kg kväve England 15,1 ton raps 399 kg kväve Tyskland 15,1 ton raps 428 kg kväve SVERIGE 15 ton raps och 288 kilo kväve. 100 kilo raps mindre än högsta skörd på tre år. 111 kilo mindre kväve än näst minsta kvävegiva. 1000 kr mindre intäkt men 4500 kr lägre kostnad med dagens marknadspriser på raps ock kväve. Utvecklingen av Kvävevågen finansierades av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforsking

47

Södermanlands Frö- o Oljeväxtodlareförening firade idag 75 år o arrangerade en Temadag för raps och frö. Föreningens ordförande Patrik Hazelius inledde med att hälsa 60-talet deltagare välkomna o därefter tog SFOs VD Anneli Kihlstrand över som moderator för dagen. Programmet var digert med många intressanta föredrag som berörde både raps- o fröodling. Bo Stark, Väderstad, Albin Gunnarson, SFO, Daniel Wessman, Gullviks, Peter Löfgren, BASF och Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Örebro inriktade sig på rapsfrågorna och därefter fortsatte Erik Moll, SFO och fröföretagens representanter Per Widén, Lantmännen, Per Åkesson, Skånefrö, Cecilia Olsson, Svenska Foder o Per-Magnus Johansson, Forsbecks att belysa det som är aktuellt för fröodlingen. Anneli Kihlstrand avslutade dagen med ett aktuellt inlägg om rapspriset och världens produktion av oljeväxter. Efter en kort tillbakablick på föreningens historia o frö- o oljeväxtodlingens utvecklingen i området avslutades dagen med en trevlig måltid.

49
1 Comments
chevron-down