Följ oss på Facebook

I söndags åkte vi (17st) från Norra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare till Finland på en givande studieresa. På måndagen besökte oljepresseriet i Kyrkslätt, Västankvarns försöksgård i Ingå samt Otto von Frenkell på Fagerviks gård. Tisdagen gjordes tre gårdsbesök, Sebastian Sohlberg Malms gård och Erik Perklen, båda i Sjundeåtrakten samt Lasse Matikainen utanför Salo. Givande möten och erfarenhetsutbyten och inte minst, väldigt roligt också. Tack alla inblandade. Per Persson ordf

21

Under eftermiddagen och kvällen hade Södermanlands Frö- och Oljeväxtodlare fältvandring hos Ulrik Helgstrand på Rösäng och Henke Claesson på Stora Kungsladugården. Många fina grödor fanns att beskåda för 100-talet lantbrukare. Bland annat vitklöver, lin, ängssvingel, höstraps och en sortdemonstration i höstvete. Kvällen avslutades med grillning och underhållning med fart. Tack till ett stort antal sponsorer, ingen nämnd ingen glömd.

42

🇸🇪 SFO på Brunnby Lantbrukardagar 2022 🇸🇪 Två dagar som bjöd på regn och solsken, många möten och värdefulla diskussioner. Albins ”Rapsskola” handlade om att optimera odlingen för maximal lönsamhet och åtgärder för en säkrare övervintring. Vi pratade rapsodling, fröodling och biodling i vår monter. Tack till alla som besökte oss och varmt tack till alla SFO:are som tog ett pass i vår monter! 💛🐝

70

Finska deltagare i projektet RypsiRapsi2025 är och utbyter erfarenheter i Sverige. Samarbetet mellan Sverige och Finland kring oljeväxtodling är viktigt och givande för båda parter.

22

Det årliga mötet med europeiska fröodlare i ESGG är i år förlagt till Faxe i Danmark. Under de två första dagarna har diskuterats frågor som rör utsädesodling. Många frågeställningar är de samma i våra länder. Bland annat att det blir allt svårare att finns effektiva metoder att klara insektsangrepp o ogräsförekomst. I ett intressant inlägg fick vi se exempel på radsådd av gräsfrö som sedan bandsprutas eller radhackas. Framtidens radhacka kan mycket väl vara en robot. Idag avslutas mötet med en fältdag där Vikima bland annat visat utsädesodlingar med hybridsorter av rädisor o spenat. DLF har visat imponerande försöksodlingar av olika gräs- o klöversorter.

21

På många håll i Mellansverige kämpar höstrapsen för att överleva och det gör den på de allra flesta platser. Men det finns ett rykte om att de små gröna musöronen som är embryon till rapsens nya sidoskott inte kommer bära frö. Det vill vi absolut dementera, det är inte sant. De kommer att ge skörd. I ett skadat höstrapsbestånd som är vid liv som på bilden skjuter det nu fram 2-4 nya sidoskott. De kommer gå i blom, de kommer sätta frö. Men det tar tid och energi. Kvävebehovet är lite högre för att ny biomassa med blomanlag måste sättas. De kommer mogna senare, men det att kommer bli skörd. Bild 2 är från tillväxtregleringsförsöket i Örebro. Där finns tydliga effekter på att tillväxtreglering har förbättrat övervintringen. Bilden visar obehandlat i mitten och 0,7 Caryx till vänster. Längst till höger skymtar en ännu oregistrerad produkt. Det finns skillnader mellan led men tydligt är att både 0,5 Orius och 0,7 Caryx har förbättrat övervintringen.

48
2 Comments
chevron-down