Följ oss på Facebook

Det kommer frågor från hela landet varför rapen ”verkar vek”. Det är ett fenomen som uppstår när rapsen kommer upp snabbt med god tillgång på vatten värme. Det är koleoptilen som växt lite för fort. Det brukar normalt stabilisera sig och bör inte bli några bekymmer framöver.

43
3 Comments

Den 23 augusti gick startskottet för RAPSMÄSTAREN 2024 - välkomna att följa tävlingen!

73

Kerb Flo 400 delvis godkänd – tidigare avslag ändrat i delar av Sverige På SFO ger vi inte gärna upp. Under förra veckan blev vi uppmärksammade från handeln att tillgången på Conaxis var milt sagt minimal. Vi kontaktade då KemI och beskrev det allvarliga läget och konstaterade att oavsett väder och etableringsmetod skulle inte problemet med renkavle vara avvärjt. KemI tog oss på allvar, återkom i ärendet på utlovad tid, bad om mer tid för att återkomma till oss i fredags kväll 18:23, alltså på fredagen som utlovats. KemI hade ändrat sitt beslut från den 30/6 från avslag i hela landet till bifall inom en av oss sökt alternativ region till hela Sverige. Kerb Flo 400 är nu godkänd i höstraps från 1 oktober till 30 november i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar län och Västra Götalands län i dosen 0,9 liter per hektar. Det här var ett mycket välkommet beslut för svensk oljeväxtodling och i synnerhet för svensk växtodling. Renkavle är ett ogräs som måste bekämpas effektivt i hela växtföljden och på flera olika sätt vilket vi alla är överens om. På SFO är vi mycket lättade över att KemI lyssnade på vår nya information, återöppnade ärendet, och också själva kontrollerade informationen med BASF. Men också att man ansåg att det fanns skäl att göra en ny bedömning gällande användning i oktober och november. Corteva har en volym avsedd för Sverige som kommer att räcka till i de län där dispensen är godkänd. I övriga områden, Östergötland, Sörmland och Mälardalen med flera får strategier med Devrinol, Conaxis och Select Plus bekämpa renkavlen. Kom ihåg att Select Plus inte kan användas efter 1 oktober.

66
1 Comments

Kemikalieinspektionen har avslagit SFOs dispensansökan för Kerb Flo 400 mot renkavle i höstraps. SFO sökte nöddispens med anledning av det besvärliga läget som uppstod när Kemikalieinspektionen plötsligt avslog Cortevas omregistrering av Kerb i slutet av Mars. Renkavle är ett mycket allvarligt ogräs som måste bekämpas i hela växtföljden och inte minst i raps. Skördeförlusterna i exempelvis efterföljande höstvete efter en misslyckad bekämpning i förfrukten kan bli hela 50 %. Vår argumentation bygger på fakta från Jordbruksverket och omfattande försöksarbete i Sverige och norra Europa. Vi har också haft stöd av en helt ny modulering för läckage som Corteva lämnade in 30/5 till KemI. Ett annat argument är risken för de konsekvenser som uppstår om rapsetableringen misslyckas på grund av ofördelaktig väderlek för den jordbearbetning som alternativen kräver eller om rapsgrödan ödeläggs av sniglar. En bekämpning med Kerb Flo 400 i växande gröda och på uppkommen renkavle uppfyller också kraven på IPM på ett betydligt bättre sätt. KemI väljer att inte beakta dom möjligheter vi anförde om regional registrering och nämner inte de nya data kring läckagerisk som stödjer vår argumentation. Ett stort hinder har i stället varit BASFs registrerade dispens för Conaxis som tillsammans med Devrinol utgör en alternativ bekämpning mellan sådd och uppkomst men med lägre effekt än Kerb Flo 400. Man framför också att framtida väder inte är ett skäl för dispens. Vi anser att summan av de scenarier med torka som gör plöjning ofördelaktigt eller myckna regnande som gynnar sniglar är normal väderlek vid rapssådd i augusti. Normal väderlek är inte att betrakta som framtida väder utan snarare sannolikt väder, normalt helt enkelt. Corteva fortsätter arbetet med att åter registrera en produkt innehållandes Propysamid i Sverige. Här måste KemI verkligen ta hänsyn till nya moduleringar och se sammanhanget kring en hållbar växtföljd. Det här handlar inte bara om raps. Det handlar om den långsiktiga bekämpningen av renkavle. Vad är då alternativet till att bekämpa renkavle i etablerad raps? Återstår är Select Plus 1,0 liter/ha. Det är en produkt som har en särställning och i dagsläget fungerar, även på resistent renkavle, men risken ökar ofantligt att nya resistensfall skall uppstå då Select Plus ligger i HRAC grupp A precis som de andra gräsherbiciderna i raps. Det här var ett tungt beslut för rapsodling på gårdar med renkavle. Men vi hoppas att Cortevas fortsatta arbete med Propysamid kommer lösa situationen till 2024. Propyzamid är hörnstenen i bekämpningen av renkavle i raps i Europa men inte i Sverige 2023.

14
4 Comments

Idag arrangerade SpmO tillsammans med SFO den årliga fältvandringen på Nybble i Vintrosa, Närke. Här pratade vi erfarenheter av höstraps 2022-2023 och påminde om effekter av herbicider och växtnäring efter torka vilket kan bli aktuellt senare i höst. Tillväxtreglering, ogräsbehandling, spillsäd, sortval och klumprotsjuka förutom lite om klöverfrö var saker som dikskuterades på vår station i vitklöver. Aktuellt var också bomullsmögelbehandling i vårraps som blir aktuellt inom de närmaste veckorna. Vi tror c:a 150 lantbrukare deltog från åtminstone Närke, Östergötland, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västmanland.

35
1 Comments

IHSG håller konferens för världens fröforskare i franska Angers i Loire-dalen. SFO:s Gunilla Larsson och Anneli Kihlstrand deltar tillsammans med Eva Edin och Ann-Charlotte Wallenhammar från HS Konsult och Pär Åkesson från Skånefrö i den svenska delegationen. 🇸🇪🌱🌾☘️🇸🇪

32
chevron-down