Följ oss på Facebook

Idag var det årsmöte i Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare på Konserthuset i Vara där vi avhandlade året 2022. Albin Gunnarson pratade bland annat om strategier inför årets rapsodling medan Erik Moll drog en föreläsning om det nya spännande projektet ”lönsam vallodling” Samtidigt avtackades styrelseledamot Gunnar Larsson för väl utfört arbete. Som avslutning delades nya gulskålar ut till deltagarna med betoning på hur viktigt det är att följa bekämpningströsklar för att värna om effekten i de nu mycket få verkningsmekanismer vi har.

25

Idag hade Västmanlands Frö- och Oljeväxtodlare våroljeväxtdag. En kick off inför vårbruket. Odlingsråd och odlingsekonomi levererades av Alexia von Ehrenheim HS, Line Strand HS och Albin Gunnarson SFO. BM Agri och Lantmännen var på plats med marknadsanalyser. Dagen avslutades med att odlarna själva var delaktiga i att göra odlkngskalkyler. Flera resultat från Vårraps 3000 projektet som avslutades 2014 plockades fram för nu är det dags att satsa på vårrapsen igen. Ett pass om Lin med erfarenheter från ÖGFO Linskola presenterades också. Hem gick ett mycket laddad och motiverat gäng med dominans av unga lantbrukare redo att satsa på våroljeväxter 2023.

40

Missade du vårt digitala lunchseminarium Salta Rapsen i tisdags? Det finns nu att se på vår hemsidan www.sfo.se

8

Nu är vi rustade med nya gulskålar framtagna i samarbete med några av våra intressemedlemmar. Gulskålar kommer finnas tillgängliga på våra medlemsaktiviteter under våren. Kom och besök oss då!

14

Igår kväll hade Varaslättens Lagerhus vårbrukskväll där vi medverkade och berättade om våra tankar kring hur man bäst sköter sina oljeväxter 2023. Nästan 300 deltagare var på plats varav ett mycket stort antal oljeväxtodlare. Lagerhusets VD Karl Delin och styrelseordförande Claes Friberg berättade också om sina långt gående planer på att bygga en ny egen hamn i Uddevalla. Det kan bli en förstärkt kanal för att lyfta ut raps från Västsverige samtidigt som vi ser att oljeväxtodlingen har potential att öka i Mellansverige framöver.

33

Idag var vi ute med lantbrukare runt Lund, Gårdstånga och Södra Sandby och tittade på vinterskadad raps. Det finns gott om raps med olika grad av vinterpåfrestning i Skåne. Samtliga fält vi besökt idag har varit ganska kraftiga i höstas, speciellt om de såddes mellan 16-20 augusti. Fält sådda lite senare tenderar att ha klarat sig bättre. Troligen är det kyla utan snö i december som orsakat skador. Klimatstationer i Lantmetsystemet har då uppmätt -10 till - 14 grader. Det är egentligen inget problem för rapsen men väderstationerna mäter temperaturen 1,5 meter över marken och de största skadorna finns i låglänta svackor. Där tror vi temperaturen varit betydligt lägre. Men rapsen har också varit storvuxen. Vid en beräkning av temperatursumman med basen 5 grader hamnar vi på omkring 670 daggrader om rapsen var uppe ovan mark den 22 augusti fram till första rejäla frost i november. Rapsen sträcker på sig efter 450-500 daggrader. Raps som är sådd runt den 24-25:e och mera höglänt är betydligt bättre och har också en lägre temperatursumma. Men med facit i hand skulle merparten av de fält vi sett idag varit uppe först under första dagarna i september för att undvika plantsträckning. Det finns vissa sortskillnader men platsen, såtiden och spridningsbilden på hönsgödsel (hos flera odlare) har haft större betydelse. Tillväxtreglering med Caryx har haft effekt. Nu är det fortfarande februari och mer kan hända, även i södra Skåne. Men vi skall ha is i magen. Avvakta och se vad som händer. De allra flesta fälten har tillräckligt med plantor med liv i.

67
4 Comments
chevron-down