Integritets- och cookiepolicy

Frö- och Oljeväxtodlarna respekterar rätten till integritet och att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, samt skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Som medlem, kund, medarbetare eller annan intressent hanteras dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser.

De personuppgifter vi samlar in, använder och sparar är namn, adress, telefon och mobilnummer, e-postadress samt areal oljeväxter, lin och vallfrö.

Uppgifterna samlar vi in genom register hållna av myndigheter eller externa parter. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som föreningen har.

Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Om uppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan även begära att uppgifterna raderas.

Vill du ha ett utdrag över dina personuppgifter kontakta SFOs kansli. Antingen via mail info@svenskraps.se eller telefon 040-46 20 80.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Elevenborgsvägen 4
234 56 ALNARP

chevron-down