Uppdatering av skördeuppgifter

Kontakt

Ange uppgifter om din skörd nedan. Om du känner dig osäker hur du gör, se "Frågor och svar" nedan.

Skördeuppskattning för

Ange gröda som skördades 2023
 Höstraps      Höstrybs      Vårraps      Vårrybs      Lin    

Ange skörd och areal för grödan du valt ovan
Skörd kg/ha:     Antal hektar:


När du lämnat samtliga uppgifter loggar du ut!

Dina skördeuppgifter 2023

Gröda Skörd
kg/ha
Hektar  
Stämmer inte uppgifterna ovan? Gör då en ny inmatning.
När du lämnat samtliga uppgifter loggar du ut!
Frågor och svar
chevron-down