10-10-10 i Tyskland

Invintringskraven på rapsen hårdnar söderut – i norra Tyskland gäller 10-10-10 och inte 8-8-8 när höstrapsen har vuxit klart på hösten. Det fick 4 examensarbetande agronomstudenter i sällskap med handledare och rapskunniga svenskar lära om på en studieresa i Schleswig-Holstein hösten 2008.
chevron-down