11th international Rapeseed Congress

Forskningen som har samband med oljeväxtodling är omfattande i hela världen. Förädling av oljeväxter var av stort intresse under kongressen.
chevron-down