3 faktorer ger bästa vårkvävegivan

Utländska erfarenheter och omfattande svenska fältförsök och forskningsinsatser har resulterat i en bra modell för att beräkna rätt nivå på vårkvävet i enskilda höstrapsfält. Kväveupptaget på hösten har visat sig mycket viktigt, men även kväveleveransen under vår/sommar samt skördenivån påverkar kvävegivan. På oljeväxtodlarnas hemsida finns instruktioner för provtagning i höst och en formel för uträkning av vårkvävet.
chevron-down