425 000 hektar fröodling i EU

Danmark, rajgräs och lusern dominerar fröodlingen i EU. Men i Sverige är vi starka på timotej och inte minst produktion av ekologiskt
frö.
chevron-down