60–60 gäller i lin

Oljelin är en anspråkslös gröda som inte reagerar nämnvärt när utsädesmängden höjs eller sänks. Nya försök i oljelin visar att den gamla regeln gäller – 60 kilo utsäde och lite drygt 60 kilo N.
chevron-down