70 000 ha svensk raps bara för energi!

Teknisk raps på uttagen areal är en god affär som man inte bör missa i planeringen. EU:s direktiv om förnyelsebart bränsle kommer att öka behovet av vegetabiliska oljor.
chevron-down