A(d)vancerad såteknik

Betsåmaskinen Edenhall Advancer används även vid sådd av höstraps. Orienterande studier visar att uppkomsten är snabbare och jämnare än vid sådd med Rapid.
chevron-down