Agartest – ett enkelt
hjälpmedel vid riskbedömning av bomullsmögel i oljeväxter

Risken för angrepp av bomullsmögel kan testas i laboratoriet. En av de nya testmetoderna kommer att finnas tillgänglig redan i vår.
chevron-down