Åkermarkens väktare

Åkermark exploateras i rask takt runt städerna. Motkraften fi nns i den ideella föreningen Den Goda Jorden och dess ordförande Anders Stenström. Han är mjölnaren från Halland som ställer obekväma frågor om det förnuftiga i att försegla jorden med asfalt för evigt.
chevron-down