ÅkersnigelKännetecken

Vuxna sniglar är 30-50 mm långa, bruna till gråbruna och
saknar hus. Äggen är ca 2 mm stora, klotrunda och halvgenomskinliga.
De läggs i samlingar om 20-40 stycken. Direktsådd på styva
lerjordar ökar risken för angrepp. Störst skada orsakar sniglarna
om de angriper groende utsäde. Angrepp på bladen är ofta
mindre allvarliga. Sniglarna lämnar ett typiskt slemspår efter
sig.


(Information från Växtskyddscentralerna)


chevron-down