Åkertrips, Thrips angusticeps

Förekomst

Förekommer på ett stort antal odlade och vilda växter t ex raps, lin och ärter. Orsakar störst skada på groddplantor, speciellt vid sen sådd.


Biologi
Åkertripsen har två generationer per år. Den första övervintrar som fullbildad i marken och kommer fram tidigt på våren. Eftersom dessa tripsar inte kan flyga, är de beroende av att lämplig föda finns i närheten. Den andra generationen, som uppträder under högsommaren, har däremot flygförmåga.


Kännetecken
Den vuxna insekten är ca 1 mm lång, smal och mörkbrun till färgen. Larven är först vitgul och senare orangegul. Vid tidiga angrepp på oljeväxter blir bladen sked- eller skålformade och tillväxten hämmas. Angripen vävnad blir ofta silverskimmrande.


Förväxlingsrisk
ingen.

chevron-down