Aktuell marknadsinformation för oljeväxter.

Johan Biärsjö informerar (från Svensk Raps AB hemsida)
chevron-down