Aldrig spillraps med örtblad

Klumprotsjuka på spillraps kan vara ett större problem än man tidigare trott. Bekämpa spillrapsen i begynnande örtbladsstadium för att minimera riskerna för uppförökning.
chevron-down