Älgarna besegrades

Uppfinningsrikedom och uthållighet - det kännetecknar Fabian Ringdahls kamp för att minska älgskadorna i höstraps på Bergs gård ute på Värmlandsnäs i Vänern. Hans målmedvetna arbete har belönat honom med en höstrapsodling som nu är gårdens bästa gröda. Tillväxtreglering och ökad kvävegiva är tillsammans med en ökad höstrapsodling i området framgångsreceptet.

chevron-down