Ängsgröe behöver kväve efter skörd av skyddsgrödan (spannmål).

Ett försök med olika skyddsgrödor i ängsgröe visade att vitklöver var den bästa skyddsgrödan. Vid användning av vårkorn eller höstvete som skyddsgröda blev skörden högre om man tillförde 30 kg/ha EXTRA kväve direkt efter skörd av skyddsgrödan.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down