Ängsgröe – fröodlingens Rolls-Royce

Bland frögräsen har alltid ängsgröe haft lite högre status än de övriga, både bland odlare och på frömarknaden. För att få upp intresset för odlingen är nu en gröeskola i full gång.
chevron-down