Ängssvingel – en av de
lönsammaste grödorna på Heagård

Både ängssvingel och höstraps är avbrottsgrödor
i en för övrigt spannmålsdominerad odling.
chevron-down