Ängssvingel toppar

”All in” i ängssvingelfröodling är det som gäller för Bondecompagniet. Per-Erik Andersson har under flera år med stort engagemang utvecklat en odlingsteknik som passar på deras fält vilket gjort ängssvingel till den lönsammaste grödan.
chevron-down