Ängssvingelfrö ska gödslas höst och vår

Tack vare 13 stycken kvävegödslingsförsök vet vi nu när och hur vi skall gödsla ängssvingel för optimal fröskörd.
chevron-down