Anna blickar framåt

Högestad Gods norr om Ystad odlar en brittisk specialsort av höstraps och även rödsvingelfrö. 1800 ha brukas, men totalt omfattar godset 13 000 hektar, vilket är 1% av Skånes yta. Anna Danielsson är sedan ett år inspektor på godset och ansvarig för såväl växtodling som animalieproduktion i form av dikor.

chevron-down