Anslag för forskning med oljeväxter

Oljeväxtodlarna lämnar genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning bidrag till forskningsprojekt, som är av värde för svensk oljeväxtodling. För närvarande stöds undersökningar avseende växtförädling, odlingsteknik, växtskyddsproblem samt rapsoljans kvalitet och användbarhet. Läs mer >>
chevron-down