Användning av herbiciden Atlantis i ängsgröe

En demonstration viste att herbiciden Atlantis verkar intressant i ängsgröe pga en bra effekt mot kärrgröe. Det behövs dock ytterligare erfarenheter och försök.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down