Användning av Hydro (Yara) N-tester vid gödsling av timotej.

Fem försök visade att Hydro (Yara) N-sensor fungerade någorlunda i timotej av sorten Grindstad.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down