Är höstinsatser i
frövallen nödvändiga?

Grunden till en hög fröskörd läggs på hösten genom åtgärder som gynnar skottutvecklingen.
chevron-down