Arealer av oljeväxter och lin 2003.

Den totala arealen oljeväxter 2003 beräknas bli 60 800 ha. Det är en minskning mot 2002 men fortfarande 35 % högre än 2001. Minskningen beror, som alla vet, på det torra vädret i september-oktober 2002 som orsakade dålig uppkomst i höstoljeväxterna.


En stor del av höstoljeväxterna är ersatta av våroljeväxter. Det är t.o.m. troligt att det i siffran
26 700 ha höstraps döljer sig areal som är ersatt med våroljeväxter.
chevron-down