AREALERSÄTTNINGAR SKÖRD 2002

Preliminära arealersättningar skörd 2002 i SEK/ha
(från Svensk Raps AB hemsida)
chevron-down