Årets svampstrategi i raps

Det är svårt att exakt avgöra behovet av svampbekämpning i höst- och vårraps. En allmän riskbedömning vid optimal behandlingstidpunkt kan dock göras. Det slutliga valet handlar mycket om hur man väljer att försäkra sig mot kommande oförutsedda angrepp.
chevron-down