Art, sort och utsädesmängd i våroljeväxter 1999.

Under förra året påbörjades två försöksserier där vi
i den ena testade avkastningsskillnader mellan vårraps
och vårrybs (vårrapssorterna Maskot och Hyola och
en vårrybssort Kulta). Syftet var att se om den tidiga
hybridsorten Hyola 38 kan vara ett alternativ till
framförallt vårrybs i vissa odlingslägen.
chevron-down