Ärter är en brygga för bomullsmögel i växtföljden

Både ärter och raps kan angripas av bomullsmögel. Därför kan ärter vara en brygga för svampsjukdomen i en annars klanderfri växtföljd med långa avstånd mellan rapsgrödorna. Fältobservationer 2017 bekräftar att ärter är huvudmisstänkta i en skuldhärva med kraftiga angrepp av bomullsmögel.
chevron-down